Svea Symfoni & Svea Serenad

Sveakvarteren, tillsammans med Svea Fanfar, Svea Symfoni och Svea Serenad bildar husen en hästskoformad byggnad som skapar en omfamning av Musikhögskolans nya spännande lokaler. Här bygger Veidekke bostäder där historia och kultur möter alla urbana krav på smakfull design, hänförande arkitektur och unika detaljer.

Veidekke räknar med att omkring 900 personer kommer att bo i de 360 bostäderna. Huset byggs i åtta våningar inklusive bottenvåning. Det är ritat för att likna Stadions form och rymmer en ny entré till Stadions tunnelbana i bottenvåningen. Det rör sig om totalt tolv huskroppar som byggs i en hästskoformad båge. Förutom bostäder så kommer byggnaden även att ha plats för butikslokaler, en förskola och ett garage. 360 nya bostäder på Östermalm, Stockholm

Bergsäker fick i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB i Stockholm att upprätta en riskanalys avseende omgivningspåverkan. Ganska tidigt under upprättandet av riskanalysen insåg både Bergsäker och Veidekke Entreprenad att flertalet olika moment under byggstart innefattar en hög risk för omgivningspåverkan.

Runt om arbetsplatsen är det cirka 5 meter till närmsta byggnad som är ”nya musikhögskolan en fasad av glas, ca 100 meter bort finner man SL-tunnelbana, på andra sidan vägen hittar man ett Stockholm stations som är 100 år gammal och minnesmärkt samt bostadshus med en aktiv vardag.

Projektet innefattar sprängning, rivning och schaktning samt tunga transporter från arbetsplatsen.

Bergsäkers roll i projektet är att vara bygg behjälpliga med riskanalys, syneförrättningar, vibrationsmätningar, komfortmätningar, samordnare för sättningskontroll på byggnader och spårväg, tredjemanshantering.

– En viktig del i vårt dagliga arbete är att informera omgivningen om vad som komma skall med tydlig information och med en god framförhållning. Vi följer dagligen upp uppdraget framfart tillsammans med vår beställare för att säkerställa samtliga krav utifrån förutskrifterna. Detta gör vi för att kunna ge trygghet och få till en bra dialog under projektets gång, säger Elias Sharro projektledare på Bergsäker.

Vill du veta mer om riskanalyser – Läs här!