Svenska städer långt ifrån FN-rekommendationer om täthet

I Sverige förtätas våra städer i snabb takt även om det är långt kvar för att nå upp till FN:s rekommendationer om 150 invånare per hektar. Men samtidigt som städerna blir tätare ökar också riskerna för omgivningen och dessvärre saknas både kunskap och tillräckliga resurser för att ta hand omgivningen. Det visar undersökningar som Bergsäker gjort.

 I ett internationellt perspektiv är många av Sveriges städer som rena glesbygden när det gäller täthet. Med undantag från ett par stadsdelar i våra storstäder, har de Svenska städerna en lång väg att gå för att nå upp till FN:s rekommendation om en täthet på 150 invånare per hektar för att på så sätt skapa goda förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad. Det visar en jämförelse av olika städers täthet.

Men på sikt kan det bli ändring på det. Som bekant växer Sveriges största städer så det knakar och tillväxten sker i stor utsträckning genom att vi bygger allt tätare och även allt högre.

I en undersökning som Bergsäker tidigare rapporterat om visar det sig dessutom att byggherrarna är inställda på att fortstätta med förtätningen. En överväldigande majoritet räknar med att de kommer att bygga allt högre och allt tätare i framtiden.

– Det är glädjande att de flesta planerar för tätare och högre städer. En ökad täthet ger ju en mer attraktiv stad och är bra för människor, miljön och ekonomin. Men det innebär också nya utmaningar för byggföretagen, att de aktivt arbetar med att hantera omgivningen då grannar och omkringboende är oroliga, säger Johan Lundh, vd på företaget Bergsäker som står bakom undersökningen.

Tidigare undersökningar visar dock att många privatpersoner är oroliga när det byggs i dess närhet och att många efterfrågar bättre information om bygget.

– Byggherrarna är medvetna om att det kommer bli allt viktigare att arbeta med att hantera omgivningen i samband med byggnationer i framtiden. Men dessvärre ser vi också i undersökningar att det saknas resurser och insikt om omgivningspåverkan, säger Johan Lundh.