Sveriges städer blir allt tätare och storstäder förtätas mest

Stockholm och Uppsala hamnar i topp. Norrköping i botten. I alla fall när det gäller städernas förtätning sedan 1995. Bergsäker har gjort en djupdykning i statistik från SCB.

För att hantera inflyttningen till våra städer är förtätning en viktig lösning och inte helt överraskande är det i våra största städer som förtätningen var allra mest intensiv under de senast decennierna. Siffor om hur folkmängd i förhållande till yta har utvecklats i våra tio städer har analyserats av Bergsäker och resultatet illustreras i diagrammet härintill.  Linjerna visar att Stockholm och Uppsala hamnar i topp med en knapp trettio procent ökning, tätt följt av Malmö och Göteborg. Samtidigt visar statistik att mindre städer hamnar i botten.

– Förtätning är något som är positivt och som skapar attraktiva städer för människor och företag. Men det är viktigt att veta att förtätningen också innebär tuffare krav på byggherrar och kommuner som behöver hantera omgivningen i samband med ett tätare byggande, säger Jörgen Sigvardsson, vd Bergsäker.

Men i ett internationellt perspektiv ligger våra svenska städer i lä, som Bergsäker tidigare har rapporterat om. Enligt tillgänglig statistik har Paris en täthet på cirka 210 invånare hektar jämfört med Malmö och Stockholm som har cirka 36 invånare per hektar.

Med undantag från ett par stadsdelar i våra storstäder, har de svenska städerna en lång väg att gå för att nå upp till FN:s rekommendation om en täthet på 150 invånare per hektar för att på så sätt skapa goda förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad.