• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • SydVästlänken bidrar till minskad sårbarhet i elförsörjningen till södra Sverige

SydVästlänken bidrar till minskad sårbarhet i elförsörjningen till södra Sverige

I augusti 2012 inleddes ett stort och strategiskt viktigt projekt som pågår fram till 2019. SydVästlänkens övergripande syfte är att öka driftsäkerheten, förstärka växelströmsnätet samt att åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten mellan Norge och Sverige, med fokus på södra Sverige. Bergsäker bidrar med sin expertkompetens inom omgivningspåverkan i form av syneförrättningar, vibrationsmätningar och riskanalyser.

Per_Nyberg%5b1%5d

Per Nyberg, Projektledare SydVästlänken

SydVästlänken ska öka överföringskapaciteten av el till södra Sverige. Det bidrar i sin tur till att minska variationen på elpriserna i olika delar av landet och minska södra Sveriges sårbarhet på elmarknaden. SydVästlänken, vars sista etapp står klar 2019, banar också väg för framtida satsningar på förnybar energi, exempelvis vindkraft.

I augusti 2012 togs första spadtaget till SydVästlänken utanför Ljungby. SydVästlänken består av tre förbindelser som möts i Barkeryd, norr om Nässjö. Norrut byggs en växelströmsledning till Hallsberg, söderut byggs en likströmsförbindelse till skånska Hurva och västerut planeras en likströmsförbindelse till norska Tveiten. När projektet inleddes hösten 2012 påbörjades arbetet med dess södra gren. Vid årsskiftet 2013 inleddes arbetet med den norra grenen mellan Hallsberg och Barkeryd. Mellan Hallsberg och Barkeryd byggs förbindelsen som växelströms luftledning, till största delen i en befintlig ledningsgata. Mellan Barkeryd och Hurva byggs förbindelsen med likströmsteknik, både som luftledning och markkabel.

ledning 2 foto håkan flank (1)

Norra och södra grenen driftsätts i januari 2015

Total budgeterad projektkostnad är 7,3 miljarder kronor, exklusive projektets västra gren, sträckningen mellan Barkeryd och Tveiten. Projektets norra och södra gren tas i drift i januari 2015.

 

– Sedan vårt arbete med projektet inleddes i augusti 2012 har vi hunnit göra riskanalyser för fyra av totalt fem block. Vi har dessutom genomfört vibrationsmätningar och syneförrättningar. Länken byggs till vissa delar längs med E4:an, vilket minimerar omvärldsstörningarna eftersom det inte finns så mycket bebyggelse i direkt anslutning till vägen, säger Magnus Sunnervik, Bergsäkers projektledare för SydVästlänken.

Ett krav från byggherren Svenska Kraftnät var att vibrationsmätningarna skulle genomföras i tre riktningar, vilket förstås förutsätter att Bergsäker går noggrant och metodiskt tillväga.
– Eftersom projektet omfattar en osedvanligt lång sträcka räknar vi med att det dyker upp en del bergformationer och andra oväntade inslag längs med vägen. Det innebär att vi behöver agera snabbt och arbeta flexibelt, vilket vi är vana vid från tidigare projekt, säger Magnus Sunnervik.

Bergsäkers erfarenhet och resurser avgjorde valet

Sedan första spadtaget togs i augusti 2012 har man bland annat gjort kabelförläggningar kring Ljungby och Hässleholm. En utmaning var den regniga hösten samt tidig vinter, som stundtals resulterade i tjäle. Goda relationer med markägare och kommuner är en förutsättning för att projektet ska bli framgångsrikt.

 

– En hel del utmaningar väntar inför den förläggning som nu påbörjas. Detta gäller framför allt sträckan Markaryd-Hässleholm där förläggning sker i bland annat Oresjön samt järnvägspassager, säger Per Nyberg, projektledare för SydVästlänkens södra gren.

– En viktig förutsättning i det här projektet är att upprätthålla en hög driftsäkerhet. Det är av stor vikt att vi lyckas minimera antalet driftstörningar eftersom vi arbetar i anslutning till stamnätet, säger Per Nyberg.