Tar höjd för 100 000 fler Malmöbor

Städerna växer och allt fler ska klämmas in på samma yta. Bergsäker har läst översiktsplanerna och pratat med planchefer i våra största städer. Malmö stad är först ut.

I expansiva Malmö är man van vid att ta ut svängarna. Staden har gjort sig känd för sina ”skrytbyggen” och stora infrastrukturprojekt som blivit lite av symboler för stadens framtidstro. Turning Torso och Öresundsbron är så klart de mest kända. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att bygga en tätare och mer livfull stad – och i översiktsplanen räknar man med en kraftig fortsatt fortätning.

– Malmö växer och staden behöver vara attraktiv för många olika människor. Staden är inget utan sina invånare. Vi behöver skapa möjligheter för fler att bo i Malmö, säger Josephine Hellerup, planchef Malmö Stad.

I planeringen behöver Malmö Stad ta höjd för ett bostadsbyggande om 2300 bostäder per år. Översiktsplanen visar att det är möjligt att bereda plats för minst ytterligare 100 000 fler människor inom en 30 års period, innanför Yttre Ringvägen som omgärdar Malmö.

Detta ska bli möjligt främst genom stora stadsomvandlingsprojekt där tidigare verksamhetsområden byggs om till bostäder. Men också genom många mindre förtätningsinsatser runt om i staden.

– Tillsammans med stadens fastighetsägare och byggherrar studeras många olika förtätningsförslag för att skapa realistiska byggprojekt som genererar starka stadsbyggnadsvärden för våra invånare, säger Josephine Nellerup.

Planeringsinriktningen för hur staden ska förtätas finns i överskiktsplanen. Målet är att skapa en ”Nära, tät, grön och funktionsblandad stad” som lever upp till såväl klimatmål som mål för att skapa en socialt hållbart stad. Dessutom har staden ett bostadsförsörjningsuppdrag som innebär att bostadsbyggandet måste öka. Då är förtätning en förutsättning för att nå målet.

NCC:s bostadsprojekt i Malmö, bra exempel på stadsomvandling och förtätning. Illustration: White Arkitekter