Tillväxt i alla länder

”Mig veterligen så är vi störst i världen. Men viktigast är att detta gagnar våra kunder och vässar vårt erbjudande”. På vårkonferensen i Stockholm träffade vi styrelseordförande Jari Honkanen som till vardags är chef för konsultdelen på Forcit som sedan 2015 äger Bergsäker.

Bergsäker

Som alla vet har konjunkturen i Sverige varit stark under en längre tid och även i Norge har marknaden varit stabil. I vårt grannland Finland har ekonomin dock varit trevande och landets återhämtning efter finanskrisen 2008 har tagit lång tid. Men nu är Finland tillbaka och tillväxten har tagit fart.

– Det ser ljust ut på alla marknader som vi opererar på och räknar med att fortsätta att växa. Omgivningspåverkan blir allt viktigare för våra kunder. Idag är vi runt 100 anställda i Finland, Sverige och Norge vilket faktiskt gör oss till världens största konsultföretag inom vibrations- och sprängteknik, säger Jari.

Naturligtvis känns det bra att vara störst i världen men viktigare är att storleken gör företaget och dess erbjudande mer konkurrenskraftigt. Exempelvis kan de över 2000 mätinstrument som finns i koncernen utnyttjas på ett effektivt sätt på de olika marknaderna.

– Vi delar på många administrativa resurser men också på saker som utrustning. Vår viktiga mätutrustning kan snabbt flyttas dit där behovet är som allra störst och vi har därmed en god leveranskapacitet, säger Jari.

Storleken skapar också fina karriärsmöjligheter för medarbetarna.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare är högsta prioritet och målet är att vara den bästa arbetsgivaren i branschen, säger Jari.

I Sverige behåller man dock namnet Bergsäker som också är ett välkänt varumärkt och som har funnits på den svenska marknaden sedan 1972. Forcit är ett anrikt företag och grundades redan 1893 i Finland och är ledande tillverkare av sprängämnen i Norden. Forcit Consulting, där Bergsäker ingår, är en av divisionerna i företaget.

Jari Honkanen, vd Forcit Consulting. ”Naturligtvis känns det bra att vara störst i världen men allra viktigast är att storleken gör företaget och dess erbjudande mer konkurrenskraftigt” 

Kortfakta


Status: Lorem ipsum

Region: Lorem ipsum

Kund: Lorem ipsum

Typ av projekt: Bygg

Kontaktperson


Jari Honkanen

Ordförande

07773-843849

Skicka e-post