Projektledning inom omgivningspåverkan
Driftstatus


Vill du veta mer?

Bergsäker – experter på att minimera omgivningspåverkan

Bergsäker har arbetat med att minimera byggprojekts omgivningspåverkan i många år. Med omgivningspåverkan menar vi allt runt omkring byggplatsen som på något sätt berörs av byggprojektet.

Lämna över ansvaret för omgivningen till oss

Vi tar gärna ett helhetsansvar för ert byggprojekts omgivningspåverkan och genom vårt proaktiva förhållningssätt bidrar vi till att skapa en trygg närmiljö. Vi genomför riskbedömningar och mätningar som gör att ni kan visa omgivningen att ni inom ert byggprojekt tar ansvar för att inget ska skada era grannar samt ert projekts omgivning. Vi tar även hand om kontakten med intressenter och svarar på frågeställningar samt ser till att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle. Vårt arbete visar att ni som byggherrar och entreprenörer visar hänsyn för, och är måna om, kringboende och deras åsikter samt eventuella oro. Det lägger grunden för ett förtroende mellan byggare och tredjeman som är positivt för alla inblandade.

Lägg ansvaret för omgivningspåverkan i Bergsäkers händer så ni kan fokusera på byggprojektet fullt ut. Vi tar hand om allt annat!Vill du veta mer?