Precisionsavvägning - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Precisionsavvägning

I samband med byggnation är det viktigt att du känner till hur mark- och grundläggningsförhållanden ser ut för de kringliggande fastigheterna. Vibrationerna från din byggnation kan nämligen initiera eller påskynda en sättningsprocess.

Sättningar i kringliggande fastigheter är en mycket påtaglig omgivningspåverkan som ett projekt kan drabbas av. Ett sätt att kontrollera rörelser i fastigheter är med precisionsavvägning. När du anlitar Bergsäker inleder vi med en nollmätning innan det vibrationsalstrande arbetet har påbörjats, därefter mäts höjden in på fastigheten kontinuerligt under arbetet. En väl utförd precisionsavvägning är en trygghet både för dig och för omgivningen. Ditt projekt kan fortgå utan komplikationer och tredjeman känner sig lugn med vetskapen om att byggarbetet tar hänsyn till kringliggande fastigheter.

Gedigen mätning med hänsyn till kvalitet och ekonomi

Vi protokollför all mätdata och noterar eventuella avvikelser. Genom att utgå från fasta punkter i berg, fixpunkter, kan våra mätinstrument registrera mycket små skiftningar och förändringar. När du överlåter ansvaret för omgivningspåverkan till Bergsäker kan du känna dig trygg att all mätning kommer att ske med största hänsyn till både kvalitet och ekonomi. Vi är experter på omgivningspåverkan och samarbetar med ledande mätningsföretag för att säkerställa att all mätning sker enligt dina önskemål och svensk standard.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?