Vattenprovtagning - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Vattenprovtagning

Vattenkvalitet i privata brunnar är något som kan påverkas i samband med närliggande markarbeten. För att du ska vara säker på att ditt byggprojekt inte har påverkat vattenkvaliteten negativt kan du låta oss på Bergsäker ta vattenprover och analysera resultatet.

Sprängningar, vibrationer och dylikt arbete kan ha effekt på den lokala vattenupptagningen. Med ens kan vattnet ta en annan väg i brunnen eller så kan rör spricka och resultera i sämre vattenkvalitet. När du ska bygga, spränga eller schakta i närhet av en vattenkälla behöver du ta vattenprover för att försäkra dig om att ditt arbete inte har en skadlig miljöpåverkan.

Oberoende analyser av privata brunnar

Vi på Bergsäker är experter på omgivningspåverkan och om ditt markarbete sker i närheten av en privat brunn eller vattenupptagning undersöker vi vattnets kvalitet och tjänlighet kontinuerligt. Vi tar ett prov inför markarbetet och ett uppföljande prov efter för att se om det har skett några förändringar i kvalitet. Vattenproverna tar vi från kran och låter sedan ett oberoende laboratorium utföra två olika analyser: en kemisk och en bakteriell. Den kemiska analysen mäter halten av joner och metaller som kan påverka vattenkvaliteten medan den bakteriella visar halten av eventuellt skadliga mikroorganismer.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?