Vibrationsanalys - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Vibrationsanalys

I samband med byggprojekt kan orsak och verkan i mark och vatten vara svåra att kartlägga och förutspå. Våra experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Med rätt tolkning och analys av situationen kan du i större utsträckning känna dig säker på att undvika skador på människor, byggnader och miljö. Bergsäker är experter på omgivningspåverkan och erbjuder vibrationsanalyser som hjälper dig att förebygga och undvika problem innan de uppstår och optimera din produktion.

Fördelar med Bergsäkers vibrationsanalyser

  • Fördjupade analyser av vibrationsförloppet med åtgärdsförslag för optimerad produktionshastighet.
  • Regressionsanalyser av sprängningsvibrationer för att ta fram platsspecifika konstanter för beräkning av tillåten samverkande laddning.
  • Analyser av trender och data från bland annat grundvatten-, portrycks- och konduktivitetsmätningar.
  • Fördjupade miljöanalyser med åtgärdsförslag.
  • Hjälp att kartlägga utsläppen samt orsaker och åtgärdsförslag för att säkra miljön.

Pålitliga värden

För att göra en ordentlig vibrationsanalys räcker det inte att bara gå efter gränsvärden. De mätparametrar du vill kontrollera kan ha säsongsrelaterade trender. I vårt arbete med omgivningspåverkan tar vi alltid ett helhetsgrepp för att uppnå en högre träffsäkerhet i analysen.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?