Vibrationsmätning - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Vibrationsmätning

Vid alla typer av byggprojekt är vibrationsmätning en oumbärlig del i bevakningsarbetet. Bergsäkers vibrationsmätning ger dig ett pålitligt underlag för hur din byggnation påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.

Sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är några vanliga inslag i ett byggprojekt med vibrationer och oljud som konsekvens. Vibrationer som kan orsaka sprickor i grannfasaden, skaka ner lösöre från bostadshusens hyllor, påverka djurlivet eller uppfattas som allmänt störande. Eftersom du kan ställas ansvarig för skador som går att härleda till din byggnation behöver du kunna hänvisa till tillförlitliga mätningar.

 

Optimala sprängningar med vibrationsdata

Genom att utföra vibrationsmätningar på kringliggande fastigheter, anläggningar och utrustning kan vi på Bergsäker säkerställa att dina sprängningar inte överskrider satta riktvärden. Utifrån mätresultat kan vi analysera hur sprängsalvan har uppfört sig och justera till nästkommande salva för optimal effekt och säkerhet.

 

Mätning vid pålning, spontning, schaktning och packning

Även vid pålning, spontning, schaktning och packning utförs vibrationsmätning på kringliggande fastigheter och omgivning för att säkerställa att arbetet sker inom riktvärden. Mätningen utförs med automatiserad mätutrustning och avläses via ett webbaserat system. På så vis är mätningen kostnadseffektiv och kan ske på distans. Våra vibrationsexperter stöttar gärna med råd och analys.

 

Förebyggande insatser vid trafikprojekt

Vid anläggning av ny väg eller järnväg kan vibrationer ställa till stora problem även efter utfört arbete. I projekt av dessa slag analyserar vi hur arbetet och det färdiga resultatet kommer att påverka omgivningen vad gäller vibrationer. Ett exempel på oförutsedda störningar är hastighetsreducerande gupp som kan orsaka omfattande vibrationer.

 

Komfortmätning

För att mäta hur människor i omgivningen påverkas av vibrationerna orsakade av din byggarbetsplats utför vi en komfortmätning. Komfortmätningen sker i närliggande bostäder och verksamheter i syfte att mäta om vibrationsvärdena kan upplevas som störande.

 

Bergsäker – experter på omgivningspåverkan

När du anlitar Bergsäker ingår över 40 års erfarenhet av allt från byggnadsteknik till signalanalys av vibrationsförlopp. Att vi använder marknadens mest automatiserade mätteknik gör oss både kostnadseffektiva och pålitliga samtidigt som du får sprängsalvornas kurvförlopp via nätet och vibrationer redovisade som histogram. Alla våra mätningar utförs enligt Svensk standard.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?