Projekt­ledning av
om­givnings­påverkan

Bergsäker är helhetsexperter inom omgivningspåverkan. Våra projektledare besitter detaljkunskapen samtidigt som de tar ansvar för helheten. När du anlitar oss kan du räkna med förebyggande kontrollåtgärder, noggrann uppföljning, tydliga avstämningar och god kostnadsoptimering.

Att ha en projektledare med helhetsansvar för omgivningspåverkan underlättar både kommunikationen och arbetsbördan samt hjälper till att optimera resurserna. Bergsäker är ett företag med över 40 års erfarenhet i branschen. Våra projektledningsmetoder utgår alltid från att du ska kunna koncentrera dig fullt ut på ditt byggprojekt.

Bergsäkers projektledare blir din delprojektledare för omgivningspåverkan i ditt projekt, den tydligt fördelade ansvarsrollen förenklar ditt arbete avsevärt. Alla våra projektledare är specialister som arbetar proaktivt för att ditt bygge ska fortgå enligt plan, utan komplikationer och i enlighet med budget.

Fördelar med Bergsäkers projektledning av omgivningspåverkan

Det finns många fördelar med att anlita en projektledare från Bergsäker, utöver att underlätta ditt eget arbete och undvika oönskade överraskningar. Följande är bara ett urval:

  • Tidplanen hålls och rätt kontrollåtgärder utförs i tid.
  • Tredjeman blir professionellt bemött och känner sig trygg och positiv.
  • Kostnader för omgivningspåverkan och eventuella restriktioner i arbetet uppmärksammas tidigt.
  • Projektets organisation antar rätt proportioner, endast den kompetens som behövs arbetar i projektet.
  • Budgetkalkyler hålls och all hantering av omgivningspåverkan sker så kostnadseffektivt som möjligt.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Bara vissa stadsdelar når upp till FN:s rekommendationer


Tidigare har vi skrivit om att Sveriges städer inte på långa vägar når upp till FN:s rekommendationer om täthet men hur ser det ut på stadsdelsnivå i våra tre största städer?

Läs mer

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.