Skadehantering

Även om hanteringen av omgivningspåverkan följs till punkt och pricka i samband med ett byggprojekt finns det alltid en risk för förändringar i fastigheter. Förändringar kan exempelvis uppkomma i fastigheter vid höga vibrationer eller vid försvagningar i konstruktioner.

Vid händelse av förändringar är det viktigt att ta hänsyn till dem redan i ett tidigt stadie. Lyckligtvis ingår skadehantering som en del i vårt hanterande av omgivningspåverkan. Bergsäker hjälper med försäkringsfrågor och – om olyckan skulle vara framme – med skadeutredning, skadereglering och vi finns med vid eventuella domstolsförhandlingar. För att du ska få bästa tänkbara expertis samarbetar vi med specialiserade skadeutredare.

Skadeutredning

Inom Bergsäker finns kompetens och lång erfarenhet inom byggnads- och anläggningsteknik, geologi, sprängteknik och juridik. Alla är de områden som kan bidra med kunnande när det blir aktuellt med en skadeutredning. Till grund för en skadeutredning ligger en besiktning och/eller ett besök på plats. Även den skadelidande intervjuas och får själv redogöra för sina ståndpunkter. Allt sammanställs, bedöms och resultat blir en skadeutredning där vi försöker hitta den mest troliga orsaken till förändringen.

Skadeanmälan

Eftersom vi arbetar med att mäta vibrationer och parametrar från bygget och besiktigar kringliggande hus, anläggningar, vattentäkter med mera är vi ofta en naturlig länk mellan byggprojektet och omgivningen. Av den anledningen hjälper vi gärna till att upprätta rutiner för skadeanmälan. Rutinerna kan exempelvis bestå av ett telefonnummer eller e-postadress där kringboende alltid kan få ett svar och att vi dokumenterar alla samtal för att synliggöra eventuella mönster bland anmälningar.

Skadereglering

För att göra en korrekt skadereglering arbetar vi på Bergsäker utifrån samma bedömningsgrunder som försäkringsbolagen. Vi gör en utredning, kontrollerar eventuella skador för att bedöma vad som ska ersättas och inom vilka nivåer. Med Bergsäkers erfarenhet av skadereglering kan vi konstatera att ersättning genom förlikning ibland är en bättre lösning än rättsliga förhandlingar.

Försäkring och ansvarsfördelning

Vi klargör ansvaret för eventuella miljöskador som kan uppstå under byggprojektet innan de inträffar. I efterhand är det oftast svårt att kunna utreda vem som förorsakat en skada. Genom oss får du hjälp att upprätta en modell för ansvarsfördelningen. Vi samarbetar med försäkringsbolag som bistår vid försäkringsfrågor.

Juridiska förhandlingar

Om du behöver ta till domstolen för att lösa en tvist. Bergsäker har stor erfarenhet av juridiska förhandlingar och har medverkat som tekniska experter i både entreprenadjuridiska och civilrättsliga förhandlingar åt bland annat Trafikverkets juridiska avdelningar.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Bergsäker sköter omgivningshanteringen när Lund bygger spårväg


I Lund har ett av stadens största infrastrukturprojekt någonsin startat då 7,5 kilometer spårväg skall dras – Bergsäker hjälper till med omgivningspåverkan!

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.