Sprängteknik

När du ska utföra en sprängning är det viktigt att allt sker enligt planerna – säkert och effektivt. Bergsäker innehar ledande kompetens och kan erbjuda kostnadsbesparande åtgärder lämpliga för alla typer av sprängningsarbeten.

En skonsam och försiktig sprängning är A och O när du vill minimera omgivningspåverkan. Bergsäkers sprängexperter har mångårig erfarenhet och kan erbjuda kvalificerad rådgivning vid komplicerade sprängsalvor, oavsett om du ska utföra en tunnelsalva, stor pallsprängning, rivningssprängning eller annan sprängning. Med vår vägledning blir din sprängning säker, kontrollerad och väl anpassad till sin omgivning.

Säkrare sprängningar med modern teknik

Våra sprängexperter har erfarenhet av planläggning av laddning, tändning, borr, drivning samt utförande. Därtill kan vi erbjuda bompositioneringsprogram, sprängjournaler och mätning av vibrationer, luftstötvåg och acceleration som ger dig ett pålitligt underlag. Tack vare modern sprängteknik kan vi hjälpa dig att mäta och analysera direkt via internet. Med vibrationsmätare uppkopplade mot AvaNet, digitalkamera och telefon kan du få allt det stöd du behöver för att utföra din sprängning på bästa sätt vart du än befinner dig. Vi på Bergsäker är experter på omgivningspåverkan och hjälper dig gärna planera för ett säkert och kostnadseffektivt utförande.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Restriktioner kring vibrations och bullerhantering när Västlänken får grönt ljus!


Grönt ljus för Västlänken men restriktioner kring vibrations och bullerhantering tillkommer

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.