Vibrationsisolering

Komplikationer uppstår ofta när sprängning sker i närheten av vibrationskänslig verksamhet eller utrustning. För att underlätta ditt arbete kan du låta oss på Bergsäker ansvara för din omgivningspåverkan och vibrationsisolering.

Med god vibrationsisolering kan du ofta dämpa inkommande vibrationer med över 90 procent och därmed genomföra sprängning i en känslig miljö. Utrustning som i vanliga fall är känslig för vibrationer, såsom serverrack, mätutrustning och medicinsk utrustning, kan vibrationsisoleras för att förebygga skada.

Skyddar känslig teknisk utrustning

I god tid inför dina sprängningsarbeten utför vi en inventering av all din vibrationskänsliga utrustning. För att förhindra skador ser vi till att vibrationsisolera den tekniska utrustningen när den är avstängd. Vid montering dämpas sedan utrustningen med vibrationsisolatorer av rätt dimension för att skadliga vibrationsvågor inte ska kunna nå den känsliga utrustningen. Då nivåerna på de gränsvärdena för vibrationer som tillverkare/brukare tillåter ofta är så låga att de i princip omöjliggör ett rationellt sprängningsarbete är en god vibrationsisolering grundläggande vid sprängningar.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

”Omgivningspåverkan” snart ett nyord i SAOL?


Begreppet ”omgivningspåverkan” används allt mer och blir allt viktigare! Snart kanske det är ett nyord i Svenska Akademins ordlista (SAOL)?

Läs mer

Bergsäker hjälper till med Engelholm, Pyttebron & SPU1


Bergsäker hjälper till med Engelholm, Pyttebron & SPU1 – ett byggprojekt i Ängelholm

Läs mer

Kontakta oss

Vi har för tillfället vissa problem med formulären som vi undersöker. Kontakta oss gärna direkt på info@bergsaker.se vid brådskande ärenden.


Fält markerade med ”*” är obligatoriska.