Tredjemanskontakt - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Vill du veta mer?

Tredjemanskontakt

Då ditt byggprojekt med all säkerhet kommer att innehålla någon form av omgivningspåverkan behöver du erbjuda kontaktmöjligheter för tredjeman. Även här, i kommunikationen med tredjeman, kan Bergsäker bidra med unik expertis.

Ibland kan ditt projekt innefatta buller och avspärrningar som påverkar kringboende och närliggande företag. Det kan även bära med sig skadliga vibrationer med risk för sättningar eller sprickor i omgivande fastigheter. Oavsett vilken grad av omgivningspåverkan och risk som finns med projektet är information till tredjeman av mycket stor vikt. Med rätt information levererad på rätt sätt och vid rätt tillfälle ökar du tryggheten för tredjeman och påverkar deras inställning till projektet. Om tredjeman känner sig trygg och professionellt behandlad så ökar förtroendet både för projektet och för de aktörer som är inblandade.

Vi erbjuder flera olika kommunikationsvägar

Bergsäker har lång erfarenhet och ett stort engagemang i att informera och samtala med tredjemän i byggprojekt. Vi arbetar med att bygga upp en positiv, professionellt hanterad kommunikation med berörda människor i projektets omgivning som en del i vår hantering av omgivningspåverkan. Kommunikationen kan se olika ut från fall till fall. Allt från informationsmöten, flygblad, jourlinjer och projekthemsidor kan vara aktuellt. Mycket beror på hur stor omgivningspåverkan som projektet kan ha och vilken målgrupp vi ska kommunicera till. Huvudregeln är dock alltid att människors farhågor och frågeställningar ska bemötas professionellt och med hänsyn.

Kontakta oss för mer information kring hur Bergsäker kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.Vill du veta mer?