VA-utbyggnad runt omkring Villanskolan

Från januari månad har arbetet med VA-utbyggnaden samt ombyggnationer av tillhörande vägar i området Villanskolan / Bäckadal i Ängelholm intensifierats. Bergsäker har varit med och tagit hand om de omgivningspåverkande åtgärderna då vi är ramavtalspartner med Ängelholms Kommun.  Arbetet med de inledande besiktningarna har flutit på bra och vi har upplevt att vi blivit positivt mottagna hos berörda tredjeman.

Det är ett kul projekt för oss att vara med i då de kringboende är positiva till att få förbättrad infrastruktur säger Dennis Strand, Regionchef på Bergsäker. Ängelholms kommun är duktiga på driva sina byggprojekt och de förstår vikten av att göra allt rätt t.ex. genom att följa miljöbalken genom att vidta åtgärder för omgivningspåverkan fortsätter Dennis att säga.

Då mestadels av området består av en undergrund bestående av sand så schaktarbetena planeras att kunna bedrivas utan större hinder. Bergsäker personal kommer hela tiden vara involverade i projektet och ser bland annat till att vibrationsmätare sitter monterade i takt med framdriften av arbetet. Projektet kommer att fortskrida under 2018. Efter avslutat projekt kommer en efterbesiktning genomföras för att på så sätt dokumentera om det förekommit några omedelbara förändringar orsakade av detta projekt.