Varför Bergsäker?

Den som initierar eller driver ett byggprojekt har en ansvarsfull position. Uttrycket ”många bollar i luften” är en underdrift i sammanhanget. Följderna av att missa något kan bli kostsamma och i värsta fall riktigt allvarliga. Vi underlättar för byggaktörer att kunna fokusera på sitt byggprojekt. Omgivningspåverkan, det kan vi. Så varför anlita Bergsäker? För att slippa vara efterklok.

4 skäl att välja Bergsäker

1. En partner hela vägen

Anlitar du oss får du en flexibel och lyhörd partner som tar hand om allt som har med omgivningspåverkan att göra. Vi kan byggprocessen och vet hur man bäst förebygger problem som kan uppkomma längre fram. Vill du, så sköter vi all kommunikation med tredje part åt dig.

2. Trygghet

Vi ser till att du följer de lagar och föreskrifter som reglerar ditt ansvar för närmiljön. På så sätt undviker du såväl dyra skadestånd som badwill.

3. Bättre projektekonomi

En riskanalys från Bergsäker hjälper dig att lägga en budget som håller. Genom att sätta rätt person på rätt plats bidrar vi till att hushålla med era resurser.

4. Kompetens

Som kund till oss ska du få bästa möjliga kompetenstillskott. Därför vårdar vi vårt arbetsgivarvarumärke och ser till att alla våra medarbetare har kunskaper som ligger i framkant.

Ditt ansvar som byggherre


Att driva ett byggprojekt innebär ett långtgående ansvar som inte bara omfattar själva byggplatsen utan också dess omgivning. Kraven regleras i flera olika rättskällor, däribland miljöbalken. Som byggherre är du ansvarig för bland annat buller, vibrationer och utsläpp som drabbar sakägare i närheten. Du är också skyldig att känna till dina skyldigheter. Är du osäker på vilka de är? Kontakta oss så berättar vi mer.

Klara, färdiga, förebygg!


Vilken fas ditt byggprojekt än är i, är du alltid välkommen att kontakta oss för en första konsultation eller offert.

Ta mig till kontaktsidan