Vi är varandras arbetsplatsmiljö

Bergsäker har högt ställda mål. Företaget ska vara branschens bästa arbetsgivare och ha de allra nöjdaste medarbetarna. Som ett led i detta arbete har Bergsäker börjat samarbeta med undersökningsföretaget Great Place to Work.

Forskning visar att arbetsplatser som har engagerade medarbetare också är de mest framgångsrika. Därför är det engagemanget som man ska mäta. Det hävdar Linda Löfman som är konsult på det internationella undersökningsföretaget Great Place to Work.

– Vi brukar tala om ett koncept som heter ”Return On Engagement” därför att det lönar sig att satsa på medarbetarengagemang och bygga tillitsfrämjande kulturer. För dagens talanger är det extremt viktigt att företag som de jobbar på har en schysst kultur och månar om sina medarbetare. Det visar många olika undersökningar, säger hon.

Great Place to Work har under trettio års tid forskat i vad som gör att en arbetsplats uppfattas som bra. Tack vare årliga studier och medarbetarundersökningar av tio miljoner medarbetare i 55 länder från cirka 10 000 organisationer, kan man dra slutsatser om vad som gör ett företag till en vidare på arbetsmarknaden.

– Man blir bäst i klassen genom att bygga på tilliten. Det är där vi ser att våra bästa kunder särskiljer sig, att kunna skapa en god tillit mellan medarbetare och ledare. Det är viktigt att inse att en arbetsplatskultur skapar man tillsammans, att vi är varandras arbetsplatsmiljö, säger Linda Löfman.

Arbetet på Bergsäker drar igång under hösten. Först på listan är att göra en kulturinventering och gå till botten med företagskulturen för att kunna identifiera områden som bör stärkas för att skapa ett högt medarbetarengagemang. Sedan görs en undersökning där medarbetare får svara på frågor om deras upplevelser om kulturen och ledarskapet.

– Goda villkor som konkurrenskraftig lön och förmåner räcker inte om man ska vara branschens bästa arbetsgivare. Man måste prestera bättre som arbetsgivare och på riktigt visa att medarbetarna är viktigast genom att bygga en företagskultur som ger förutsättningar för alla att vara delaktiga och engagerade i utvecklingen, säger Bergsäkers HR-chef Ida-Marie Tagesson.