"Vi hanterar människors oro" - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Ladda upp CV *
Ladda upp personligt brev *

”Vi hanterar människors oro”

I 18 år har han arbetat med omgivningshantering på Bergsäker. Och efter åtskilliga besiktningar hemma i privatpersoners hem kan man lugnt säga att han blivit lite av en expert på människors oro när det ska sprängas och byggas.

– Helt klart är det så att människor är mer oroliga idag jämfört med när jag började för 18 år sedan, säger Magnus Sunnervik, regionchef på Bergsäker.

Projektet i Södra Väringen utanför Glanshammar är ett typiskt projekt för Bergsäker. Här ska det schaktas, sprängas och läggas rör för att områdets hushåll ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

Uppdraget är att utföra syneförrättningar – det vill säga besiktningar – samt mäta vibrationer vid fastigheter som ligger inom riskområdet för arbetsområdet.

Arbetet går ut på att minimera riskerna för omgivningspåverkan, både de tekniska riskerna och riskerna för att grannar ska känna oro. Men allt mer kraft läggs nu på de lite mer mjuka bitarna.

– Känner grannarna att nödvändiga kontrollåtgärder vidtagits ja då är dom ofta lugna. Och då är byggherren nöjd och kan ägna all sin kraft åt sitt bygge, säger Magnus.

För att byggherrarna ska kunna sova gott om natten är det viktigt att ta människors oro på allvar, förklarar Magnus, även om det rent ”tekniskt” inte finns någon anledning till oro.

– Människor känner till sina rättigheter och många drar sig inte för att höra av sig och ha synpunkter. Detta ställer naturligtvis stora krav på omgivningshanteringen och att vi gör en ordentlig besiktning innan, säger Magnus.

Därför är det många som använder både hängslen och livrem för att inte bygget ska bli sinkat eller försenat.

– Det är bättre att ta i överkant för att vara på den säkra sidan. Dagens kontrollåtgärder har betydligt ökats under de senaste åren, säger Magnus.

Men fortfarande är det ovanligt att det blir skador på hus och hem, berättar Magnus.

– Ändå är det viktigt att man gör en ordentlig besiktning innan så att inte byggherren felaktigt beskylls och blir ansvarig för förändringar som inte har med bygget att göra, säger Magnus Sunnervik.

Man letar bland annat efter sprickor vid besiktningen. Många hus har sprickor sedan tidigare och kan dessutom uppstå naturligt i olika konstruktioner. Därför används också vibrationsmätare som kan ge indikation på om förändringarna har med bygget att göra, förklarar Magnus.

Fakta Södra Väringen, Glanshammar

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen.

De senaste åren har ett arbete med inventering, utredning, projektering samt mark- och tillståndsfrågor genomförts. Arbetet med att ansluta området till det kommunala VA-nätet har nu påbörjats. Anslutningsarbetet beräknas pågå till sommaren 2017 och innebär att Örebro kommuns entreprenör schaktar, spränger, lägger rör och återställer. Utbyggnad och besiktning beräknas vara klart sommaren 2017.

Bergsäkers uppdrag i projektet är att utföra syneförrättningar på drygt 100 fastigheter samt mäta vibrationer vid fastigheter som ligger inom riskområdet för arbetsområdet.