Viared västra frigör industritomter för Borås expansiva näringsliv

Borås är en tillväxtkommun med ett välmående näringsliv. Efterfrågan på lokaler är hög. Borås kommun har därför initierat Viared västra, en storsatsning som ska frigöra utrymme för framtidens näringsliv. Bergsäker är involverade i projektet på flera plan; genom riskanalyser, vibrationsmätningar och, inte minst, genom att bistå i utformningen av upphandlingsunderlaget till ett av Västsveriges största sprängningsarbeten.

– Viared ligger strategiskt rätt till, i anslutning till motorvägen och ett stenkast från centrala Borås. Sprängningsarbetena inleddes i augusti 2012, 2017 står området inflyttningsklart. På Viared västra har vi hittills sprängt bort drygt 170 000 kubikmeter berg. Den största utmaningen är att få logistiken att flyta på smidigt, det är en stor satsning med många engagerade entreprenörer, säger Morgan Nielsen, avdelningschef för entreprenad på servicekontoret i Borås kommun.

qbfb6

Utvidgade samarbetet under projektets gång

Bergsäker involverades redan i samband med riskanalysarbetet. Efter att ha genomfört en inledande riskanalys fortskred arbetet i form av vibrationsmätningar och övervakning av vibrationskänslig utrustning.
– När vi skulle upphandla tjänster inom omgivningspåverkan skickade vi ut en offertförfrågan till tre olika företag. Vi valde Bergsäker eftersom vi fick förtroende för dem, de hade dessutom en attraktiv prisbild och sitter inne på en gedigen specialistkompetens. Det kändes helt naturligt att utvidga samarbetet under projektets gång, säger Ulf Raneby, avdelningschef för entreprenad på servicekontoret i Borås kommun.

Projektet, som pågår i fem års tid, skapar etableringsmöjligheter för ett sextiotal företag. I området runt Viared västra finns i huvudsak industrier och mindre företag. I uppdraget ingick även tredjemanshantering som bland annat involverade kontakt med ett tryckeri och ett par andra industriaktörer i området.
– Det är särskilt glädjande att Bergsäker i och med Viared västra har etablerat sig på allvar i Borås. Vi genomför även vibrationsmätningar och mäter omgivningspåverkan vid väg 42, ett av de större pågående projekten i en region som har flera intressanta projekt på agendan de kommande åren, säger Miikka Kortelainen, regionchef väst på Bergsäker.

Bistod i arbetet med upphandlingsunderlag

Bergsäker anlitades även för att ta fram en sprängteknisk beskrivning för byggherren Borås kommuns räkning. Underlaget bidrog till att upphandlingen kunde utföras på ett professionellt vis.
– Eftersom Borås kommun inte är någon erfaren upphandlare av sprängningstjänster så hjälpte vi dem att ta fram kontraktshandlingar och en sprängteknisk beskrivning som utgjorde underlag för det kommande upphandlingsarbetet. Vi tog bland annat hjälp av en av Sveriges främsta auktoriteter på sprängningsområdet, Ragnar Carlsson, säger Miikka Kortelainen.

– Ragnars gedigna bakgrund gjorde att vi fick ett stort förtroende för Bergsäker. Det kändes bra att ta in experthjälp som verkligen kan marknaden eftersom vi saknar rutin av att upphandla sprängningstjänster av den här storleksordningen. Eftersom upphandling av sprängningstjänster omfattas av ett rigoröst regelverk var vi förstås måna om att upphandlingen skulle gå rätt till från början, för att undvika tveksamheter kring vilka tjänster som ingår i upphandlingen, säger Ulf Raneby.