• Bergsäker.se
  • Aktuellt
  • Viktigt hålla koll på vibrationer och buller visar forskning – oväntade ljud och vibrationer värst

Viktigt hålla koll på vibrationer och buller visar forskning – oväntade ljud och vibrationer värst

En forskare vid Umeå universitet har tittat på hur människor påverkas av vibrationer och buller. Studien konstaterar att personer utsatta för plötsligt buller och vibrationer avbryts i sin koncentration, på olika sätt. Fortsatt kontroll är därför avgörande för samhällets välmående.

När ett byggande pågår runt omkring oss påverkas vi av de vibrationer och det buller som uppstår. En påverkan som också på längre sikt även kan påverka vår produktivitet negativt i samhället. Det hävdar Erik Marsja, doktorand vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, som gjort en studie bland 270 personer.

– Det kan såklart vara negativt eller till och med farligt om en viktig uppgift avbryts av en signal som drar uppmärksamheten till något mindre viktigt, säger Erik Marsja i ett uttalande.

Även närminnet kan till viss del påverkas hos människor visar studien – men endast om ljud och vibration inträffar samtidigt. Utsätts vi för upprepade vibrationer, blir vi däremot allt tåligare och koncentrationen påverkas inte i samma utsträckning. Dock inte när det gäller oväntade vibrationer. Studien visar dessutom även att långvariga vibrationer och buller som tvärt upphör också påverkar vår förmåga att koncentrera oss.

– Att något man förväntar sig tas bort kan alltså också vara störande i en kontext av vibrationer, säger Erik Marsja.

Att buller och vibrationer ska tas på allvar bekräftas också i en undersökning från Bergsäker, där så många som sju av tio uppgav då att de – ofta eller ibland – störs av buller och vibrationer från byggprojekt.

Slutsatserna blir tydliga med forskarens studie, tillsammans med Bergsäkers undersökning – kontroll av buller och vibration är nödvändigt både för omgivningens välmående men också för att byggherren ska kunna sova lugnt om natten.