Whitepaper: Förtätning och omgivningshantering

Även i Sverige byggs det allt tätare, speciellt i våra stora städer. Men det ökande byggandet innebär också större risker för omgivningen samtidigt som oron och klagomålen ökar bland invånarna. Detta ställer krav på byggherrarna som aktivt behöver arbeta med att hantera omgivningen för att se till att projektet löper utan störningar.

Läs rapporten i sin helhet här.