Whitepaper: Solidariskt ansvar för miljöfrågor - Analys av omgivningspåverkan inför byggprojekt - Bergsäker
Driftstatus


Whitepaper: Solidariskt ansvar för miljöfrågor

Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara solidariskt och ligger på såväl byggherre som entreprenör och att en skadelidande fritt kan välja vem av dessa som ska utge skadestånd – för att sedan låta de inblandade aktörerna gör upp sinsemellan?

Den här artikeln syftar till att reda ut vad lagen egentligen säger och ger tips på vad du kan göra för att minimera risken för miljöskador och skadeståndskrav i samband med ditt bygge.

Läs rapporten i sin helhet här nedan, eller här på en extern sida.