Whitepaper: Solidariskt ansvar för miljöfrågor

Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara solidariskt och ligger på såväl byggherre som entreprenör och att en skadelidande fritt kan välja vem av dessa som ska utge skadestånd – för att sedan låta de inblandade aktörerna gör upp sinsemellan?