Zahra Parsa regionchef för Bergsäkers region Öst

Zahra Parsa har arbetat på Bergsäker sedan januari 2014, först som projektledare och sedan HR-chef. Hon är civilingenjör från KTH och har sedan tidigare en bred bakgrund från andra teknikkonsulter i byggbranschen.

Zahra Parsa har sedan sommaren 2015 varit tillförordnad regionchef i Stockholm, en roll hon har delat med Göran Karlsson. Zahra tar nu formellt över rollen som regionchef i Stockholm och region öst på Bergsäker och därmed lämnar hon tjänsten som HR-chef.

– Zahra har från rollen som HR-chef och t.f. regionchef på ett bra sätt redan satt sin prägel på organisationen i Stockholm. Extra märkbart är utveckling av det interna samarbetet och sammanhållningen samt ökad effektivitet i regionen. Jag tror att Zahra har mycket goda möjligheter att bygga vidare på detta arbete och utveckla Bergsäkers position på Stockholmsmarknaden än mer, säger Johan Lundh VD på Bergsäker.

HR-arbetet som Zahra har initierat och varit drivande i kommer att fortsätta drivas vidare av en ny HR-chef. Bergsäker har som mål att vara branschens bästa arbetsgivare och HR-arbetet är en viktig del i detta. Rekrytering av ny HR-chef är påbörjad.